Title: Racionalizace výroby polotovarů ve strojírenském podniku
Other Titles: Rationalization of production of semi-finished products in engineering company
Authors: Cingroš, Vladimír
Advisor: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Referee: Jirsa Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25213
Keywords: racionalizace;polotovar;rozhodování;dělení;prostorové uspořádání;skladování materiálu.
Keywords in different language: rationalisation;semi-finished product;decision making;material division;layout;material storage
Abstract: Tématem této práce je racionalizace výroby polotovarů ve zvoleném podniku. Důraz zde bude kladen především na úsporu času a nákladů v oblasti výroby plechových dílů a skladování materiálu. V práci je popsán stávající stav výroby včetně jeho nedostatků. S ohledem na to jsou vytvořené návrhy pro zlepšení, které jsou dále srovnány mezi sebou a s původním řešením. V závěru je určen výsledek práce.
Abstract in different language: The theme of this work is to rationalize the production of semi-finished products in selected company. The emphasis here will be placed on time and cost savings in the production of sheet metal parts and material storage. The work describes the current state of production including its disadvantages. With regard to this are produced proposals for improvements, which are compared with each other and with the original solution. The final result is determined in the end of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_V_Cingros.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Cingros.PDFPosudek vedoucího práce273,51 kBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Cingros.PDFPosudek oponenta práce540,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Cingros.PDFPrůběh obhajoby práce238,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.