Title: Racionalizace materiálových toků v malosériové výrobě
Other Titles: Rationalization of material flows in small serial production
Authors: Maurer, Ondřej
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Miller Antonín, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25217
Keywords: výroba;výrobní proces;výrobní systém;analýza;racionalizace;optimalizace;layout;materiálové toky;malosériová výroba
Keywords in different language: production;manufacturing process;manufacturing systems;analysis;rationalization;optimization;layout;material flows;small-lot production
Abstract: Tato práce je zaměřena na racionalizaci materiálových toků v malosériové výrobě, zohledňující soudobé moderní nástroje průmyslového inženýrství. Teoretická část této práce vytváří informační základnu pro projektování výrobních systémů. V praktické části se provede rozbor stávajícího layoutu malosériového provozu ve společnosti ENERGETIKA SERVIS s.r.o., s hlavním cílem analyzovat materiálové toky uvnitř haly. Po vyhodnocení současného provozu dojde k racionalizačním krokům provozu a k návrhu nového layoutu. V závěrečné části bude vyhodnocen nový návrh a jeho přínosy.
Abstract in different language: This work is focused on the rationalization of material flows in small-lot production, reflecting contemporary modern tools of industrial engineering. The theoretical part creates an information base for the design of production systems. In the practical part will be analyzed existing layout small-lot production in the company ENERGETIKA SERVIS Ltd., with the main objective to analyze the material flows inside the hall. After evaluating the current layout, the work will shift to streamlining actions of the current layout and design of new layout. The final section will evaluate the new proposal and its benefits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Maurer_2016-05-20_final2.pdfPlný text práce4,38 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Maurer.PDFPosudek vedoucího práce507,52 kBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Maurer.PDFPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Maurer.PDFPrůběh obhajoby práce258,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.