Title: Kompletní návrh technologie výroby zápustkového výkovku turbinové lopatky
Other Titles: Complete proposal of technology production die forging of turbine vane
Authors: Minárik, Martin
Advisor: Bernášek Vladimír, Doc. Ing. CSc.
Referee: Majer Miroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25228
Keywords: zápustkové kování;návrh tvaru výkovku;návrh jednodutinové vložky;návrh tvaru předkovků;simulace v programu deform 3d.
Keywords in different language: closed die forging;design shape of forging;design die with finisher cavity;design shape of preforms;simulation in the software deform 3d.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na stanovení technologie zápustkového kování výkovku lopatky turbíny s ohledem na technické možnosti firmy Czech Precision Forge a.s. V rámci technologického postupu byl navrhnut tvar výkovku lopatky, podle kterého byly zkonstruovány jednodutinové vložky, které budou uchyceny v zápustkovém bloku. V případě způsobu kování s předkováním, byly navíc navrženy tvary předkovků, zhotovených na vzduchovém bucharu nebo na horizontálním kovacím lisu. Jejich vhodnost byla následně ověřena simulací kování na protiběžném bucharu v programu Deform 3D. Na základě ekonomicko-technologického rozboru vyplynulo, že je výhodnější kování s předkováním. Navíc simulace kování s předkovků prokázala, že nejvhodnější variantou zápustkového kování výkovku lopatky je vyrobit předkovek na horizontálním kovacím lisu.
Abstract in different language: This thesis is focused on determination of technology of closed-die forging of forging turbine vane. The designed technology regards the technological equipment of the company Czech Precision Forge a.s. Within the scope of technological process was designed shape of the forging turbine vane. According to this shape, dies were designed with finisher cavity. These dies will be inserted in the die blocks for forging at a counterblow hammer. For forging with pre-forging were designed shapes of the preforms. The preforms will be produced either at air power hammer or at horizontal forging press. Their suitability was checked by simulation of forging at the counterblow hammer in the software Deform 3D. According to economical technological analysis is more suitable the forging with pre-forging. The simulation of forging with preforms showed, that the most suitable option of the closed die forging is to produce the preform at the horizontal forging press.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Minarik.pdfPlný text práce5,11 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Minarik.pdfPosudek vedoucího práce401,75 kBAdobe PDFView/Open
OP_Minarik.pdfPosudek oponenta práce306,05 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Minarik.pdfPrůběh obhajoby práce273,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.