Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKříž Antonín, Prof. Dr. Ing.
dc.contributor.authorBurda, Vít
dc.contributor.refereeŠpirit Zbyněk, Ing.
dc.date.accepted2016-6-20
dc.date.accessioned2017-02-21T10:50:31Z-
dc.date.available2015-9-21
dc.date.available2017-02-21T10:50:31Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-20
dc.identifier67895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25234
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na možnosti využití elektronové mikroskopie k hodnocení laserem navařených vrstev. Při hodnocení návarů, konkrétně Inconelu 625 byl použit řádkovací elektronový mikroskop ve spojení s energo disperzním spektrometrem. Díky tomu bylo možné sledovat chemické složení a míru promíšení v oblasti návaru. Práce se dále věnuje Marangoniho proudění, které bylo pozorováno po naleptání navařených vrstev.cs
dc.format48 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectřádkovací elektronová mikroskopiecs
dc.subjectlaserové navařovánícs
dc.subjectinconel 625cs
dc.subjectenergo disperzní spektrometrcs
dc.subjectvysokovýkonný diodový lasercs
dc.subjectmarangoniho prouděnícs
dc.titleVyužití elektronové mikroskopie k posouzení struktur a vlastností laserových návarůcs
dc.title.alternativeUsage of electron microscopy to assess the structures and properties of laser claddingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the possibilities that the usage of electron microscopy to assess the laser clad layers provides. To assess the clads the scanning electron microscope with energy-dispersive detector was used. That enabled to monitor the chemical composition and dilution in the clad layer. The thesis also observes Marangoni Effect which was seen after etching the laser clad layers.en
dc.subject.translatedscanning electron microscopyen
dc.subject.translatedlaser claddingen
dc.subject.translatedinconel 625en
dc.subject.translatedenergy-dispersive detectoren
dc.subject.translatedhigh power direct diode laseren
dc.subject.translatedmarangoni effecten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BurdaV_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Burda.pdfPosudek vedoucího práce492,62 kBAdobe PDFView/Open
OP_Burda.pdfPosudek oponenta práce520,82 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Burda.pdfPrůběh obhajoby práce272,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.