Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVnouček Milan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorCoufal, Vladislav
dc.contributor.refereeHájek Jiří, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-20
dc.date.accessioned2017-02-21T10:50:32Z-
dc.date.available2015-9-21
dc.date.available2017-02-21T10:50:32Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-20
dc.identifier67899
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25235
dc.description.abstractBakalářská práce porovnává balistickou odolnost plechů z nízkolegované vysokopevné oceli daného chemického složení po tepelném zpracování a popouštění na určité teploty. Výsledky zkoušek budou mít velké přínosy při opravách vozidel.cs
dc.format51 s., 10 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpopouštěcí teplotacs
dc.subjectmetalografiecs
dc.subjectmechanické zkouškycs
dc.subjectbalistická zkouškacs
dc.subjectempirické vzorcecs
dc.subjectprůstřelcs
dc.subjectneprůstřelcs
dc.titleVliv tepelného zpracování na terminálně balistické vlastnosti nízkolegované vysokopevné ocelics
dc.title.alternativeInfluence of heat treatment on terminally ballistic properties of the low alloy high strength steelen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis compares ballistic resistant sheets of low-alloy high-strength steel of the chemical composition after heat treatment and tempering at a certain temperature. Test results will have major benefits for vehicle repairs.en
dc.subject.translatedthe tempering temperatureen
dc.subject.translatedmetallographyen
dc.subject.translatedmechanical testsen
dc.subject.translatedballistic testen
dc.subject.translatedempirical formulaen
dc.subject.translatedbulleten
dc.subject.translatedbulletproofen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coufal_BP_VTZnTBVNVO.pdfPlný text práce11,52 MBAdobe PDFView/Open
OP_Coufal.pdfPosudek oponenta práce870,22 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Coufal.pdfPosudek vedoucího práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Coufal.pdfPrůběh obhajoby práce249,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.