Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠtěpánek Ivo, RNDr.
dc.contributor.authorČerný, Jan
dc.contributor.refereeVnouček Milan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-21
dc.date.accessioned2017-02-21T10:50:34Z-
dc.date.available2015-9-21
dc.date.available2017-02-21T10:50:34Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-20
dc.identifier67901
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25237
dc.description.abstractCílem práce je studium a porovnání vybraných povrchových úprav na vybraných substrátech. Výsledek povrchové úpravy je dán na základě výsledků z analytických metod, a proto je cílem práce vyhodnocení vlastností a chování systémů tenká vrstva substrát. Cílem analytických metod je vyhodnocení adhezivně kohezivního chování systémů tenká vrstva substrát vrypovou a statickou indentací indentory různých geometrií, tvrdostních charakteristik, změn v elastické a plastické deformaci.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdepozice tenkých vrstevcs
dc.subjectvrypová zkouškacs
dc.subjectstatická vnikací zkouškacs
dc.subjectnanoindentacecs
dc.subjectadhezivně kohezivní chovánícs
dc.subjectcapdcs
dc.titlePorovnání vybraných tenkovrstvých systémů s nitridovými vrstvami a duplexními vrstvamics
dc.title.alternativeComparison of selected thin-layer systems with nitride layers and duplex layersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goal of this work is to study and compare selected surface finishes on selected substrates. The results of this surface treatment is given on the base of results from analytic methods, therefore the second goal is the evaluation of the properties and behaviour of the selected system's thin film substrate. The goal of the analytic methods is to evaluate the adhesive cohesive behaviour of system's thin film substrate by scratch and static indentation along with using indentors of different geometry, hardness characteristic, the change of the elastic and plastic deformation and the thickness of thin films.en
dc.subject.translateddeposition of thin filmsen
dc.subject.translatednanoindentationen
dc.subject.translatedadhesive cohesive behaviouren
dc.subject.translatedscratch testen
dc.subject.translatedstatic indentation indentation testen
dc.subject.translatedcapden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Cerny Jan.pdfPlný text práce9,75 MBAdobe PDFView/Open
OP_Cerny.pdfPosudek oponenta práce3,39 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Cerny.pdfPosudek vedoucího práce808,78 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Cerny.pdfPrůběh obhajoby práce284,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.