Title: Výroba tvárné litiny v malé slévárně
Other Titles: Produce ductile iron in the little foundry
Authors: Formanová, Ludmila
Advisor: Hála Miroslav, Ing. CSc.
Referee: Bernášek Vladimír, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25238
Keywords: tvárná litina;druhy;výroba;tepelné zpracování;vliv prvků;výpočet vsázky;struktura;modifikace;modifikátory;očkovadla;stupeň eutektičnosti;vsázka
Keywords in different language: ductile iron;synthetic cast iron;heat treatment;influence;modification;the batch;types;production;modifier;carbon equivalent
Abstract: V teoretické části této práce jsou blíže popsány metody výroby tvárné litiny, praktická doporučení týkající se tepelného zpracování, obsahové množství prvků, jež je nutné dodržovat. Struktury litin. V praktické části je proveden výpočet vsázky pro daný druh litiny. Porovnání výsledných hodnot tvárné a syntetické šedé litiny z hlediska ceny.
Abstract in different language: Theoretical part in this work includes closer description and closer look on methods of producting ductile iron, practical advice related to heat treatment, the number of chemical elements to include, that is necessary to comply. Structures of cast iron. Practical part of this work is made of calculation of batch for given grey and ductile iron. Comparison of results - between the ductile iron and synthetic grey cast iron.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Formanova.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Formanova.pdfPosudek vedoucího práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
OP_Formanova.pdfPosudek oponenta práce932,91 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Formanova.pdfPrůběh obhajoby práce270,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.