Title: Vliv kalící teploty nástrojových ocelí na odolnost proti otěru
Other Titles: Influence of temperature hardening tool steel for wear resistance
Authors: Jansa, Zdeněk
Advisor: Hájek Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Hrbáček Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25239
Keywords: nástrojové oceli;klasické tepelné zpracování;kalení;popouštění;metalografie;tvrdost;opotřebení povrchu;pin-on- disc test.
Keywords in different language: tool steel;conventional heat treatment;hardening;tempering;metallography;hardness;wear surface;pin-on- disc test.
Abstract: Cílem bakalářské práce je zjištění vlivu velikosti kalící teploty nástrojové oceli ČSN 19 573 na odolnost povrchu proti otěru a stanovení optimálního tepelného zpracování pomocí metod: měření tvrdosti dle Vickersovi metody, metalografický rozbor (světelná mikroskopie), PIN-ON-DISC test.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to determine the effect size quenching temperature tool steel DIN 19573 surface resistance to abrasion and to determine the optimum heat treatment using methods: Vickers hardness measurement methods, metallographic analysis (light microscopy), PIN-ON-DISC test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_Zdenek Jansa.pdfPlný text práce6,79 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Jansa.pdfPosudek vedoucího práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
OP_Jansa.pdfPosudek oponenta práce847,6 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Jansa.pdfPrůběh obhajoby práce251,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.