Title: Lokální mechanické vlastnosti laserově modifikovaných žárových nástřiků
Other Titles: Local mechanical properties of laser modified sprayed coatings
Authors: Rybář, Stanislav
Advisor: Bláhová Olga, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Fišerová Pavla, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25242
Keywords: laser;hvof;lokální mechanické vlastnosti;nanoindentace;tvrdost;indentační modul pružnosti
Keywords in different language: laser;hvof;local mechanical properties;nanoindentation;hardness;indentation elastic modulus
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním lokálních mechanických vlastností laserově modifikovaných žárových nástřiků s využitím nanoindentačních zkoušek. Žárové nástřiky jsou připraveny metodou HVOF. Zkušební vzorky jsou hodnoceny z hlediska tvrdosti, indentačního modulu pružnosti, tloušťky vrstvy a mikrostruktury.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused to comparing local mechanical properties of laser modified spray coatings by nanoindentation methods. Spray coatings are prepared by HVOF. Tested samples are compared by hardness, indentation elastic modulus, coating thickness and microstructure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stanislav_Rybar.pdfPlný text práce8,07 MBAdobe PDFView/Open
OP_Rybar.pdfPosudek oponenta práce694,96 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Rybar.pdfPosudek vedoucího práce315,2 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Rybar.pdfPrůběh obhajoby práce264,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.