Title: Studium procesů zrychlené sferoidizace karbidů v oceli a jeho vliv na výsledné vlastnosti po zušlechtění
Other Titles: Investigation of Accelerated Carbide Spheroidisation Processes in Steel and Their Effects on Final Properties after Hardening
Authors: Kotous, Jakub
Advisor: Hauserová Daniela, Ing. Ph.D.
Referee: Hájek Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25243
Keywords: sferoidizace karbidů;žíhání;kalení;popouštění;pružinová ocel.
Keywords in different language: carbide spheroidisation;annealing;quenching;tempering;spring steel
Abstract: Hlavním úkolem je porovnání mikrostruktur a vlastností po dvou typech sferoidizačního žíhání v oceli. Úvodem jsou popsány fázové přeměny a děje, které probíhají ve struktuře oceli. Popisovány jsou vlivy tepelného zpracování na mikrostrukturu a výsledné mechanické vlastnosti po kalení a popouštění. Práce vychází ze dvou stavů materiálu, po zrychlené sferoidizaci Accelerated Spheroidisation and Refinement (ASR) a po konvenčním dlouhodobém žíhání na měkko.
Abstract in different language: The main objective is to compare microstructures and properties of steel after two types of spheroidising treatment. In the introduction, descriptions are given of phase transformations and processes in steel. Effects of heat treatment on the microstructure and resulting mechanical properties after quenching and tempering are outlined. This work deals with two conditions of the material: upon Accelerated Spheroidisation and Refinement (ASR), and upon conventional long-time soft annealing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jakub Kotous 2016 FINAL.pdfPlný text práce3,76 MBAdobe PDFView/Open
OP_Kotous.pdfPosudek oponenta práce902,38 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Kotous.pdfPosudek vedoucího práce444,14 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Kotous.pdfPrůběh obhajoby práce259,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.