Title: Návrh univerzálního přepravního lože pro tělesa kontejnerů
Other Titles: Design of universal transportation rail for containers bodies
Authors: Vladyka, Ondřej
Advisor: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Jirout Josef, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25246
Keywords: škoda js a.s.;siemens nx 10;autodesk inventor 2015;castor;mkp;kontejner;lože;přeprava;vver 440;vver 1000.
Keywords in different language: škoda js a.s.;siemens nx 10;autodesk inventor 2015;castor;fem;container;bed;transportation;vver 440;vver 1000
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh univerzálního lože pro přepravu tří typů těles kontejnerů, které slouží k uložení vyhořelého jaderného paliva. Lože slouží k přepravě těles kontejnerů mezi jednotlivými výrobními operacemi, od výroby polotovaru tělesa, až po finální povrchové úpravy. Práce zahrnuje geometrickou analýzu těles kontejnerů, analýzu zatížení, varianty řešení jednotlivých komponent lože, finální konstrukční návrh, analýzu MKP, technickoekonomické hodnocení a výkresy hlavních sestav.
Abstract in different language: The thesis is focused to design of universal bed for transportation of three different types of containers bodies, used to store spent nuclear fuel. The bed is used for transportation containers bodies between various production operations, from prodiction of preform body to final finishes. Thesis includes geometrical analysis of containers bodies, load analysis, variants of the individual componenets, final design, FEA, technical and economical evaluation and dwawings of main assemblies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vladyka_2016.pdfPlný text práce10,47 MBAdobe PDFView/Open
Vladyka - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce747,15 kBAdobe PDFView/Open
Vladyka - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce773,86 kBAdobe PDFView/Open
Vladyka.pdfPrůběh obhajoby práce325,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.