Title: Srovnání klasické a moderní formy elektrodiagnostiky periferních paréz.
Other Titles: Comparison of classical and modern forms of electrodiagnosis of peripheral pareses
Authors: Heger, Mikuláš
Advisor: Rybová, Štěpánka
Referee: Pitr, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2525
Keywords: galvanický proud;neofaradický proud;chronaxie;reobáze;akomodační kvocient;I/t křivka;denervační syndrom
Keywords in different language: galvanic current;neofaradic current;chronaxy;rheobase;accomodation quotient;Strength-Duration curve;denervation syndrome
Abstract: Tato práce je zaměřena na vyšetření periferních paréz elektrodiagnostickými metodami. Metody rozdělujeme na klasické a moderní. Klasické a moderní metody elektrodiagnostiky byly porovnávány na 2 pacientech postižených periferní parézou. Pacienti byli vyšetřeni svalovým testem, neurologickým vyšetřením a elektrodiagnostickými metodami.
Abstract in different language: This bachelor work is focused on electrodiagnostic screening of peripheral pareses. Electrodiagnostic methods are divided into modern and classical. Two disabled patients suffering from peripheral pareses have been compared by the means of these methods. The patients have been examined with the use of the muscle test, neurological and electrodiagnostic examination.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Heger - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,12 MBJPEGThumbnail
View/Open
Heger - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce968,81 kBJPEGThumbnail
View/Open
Heger.pdfPrůběh obhajoby práce394,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.