Title: Návrh nové struktury stojanů čtyřválcových kalandrů pro oboustranné pogumování kordů
Other Titles: Development of new frame of four roll calender for both side cord rubberizing
Authors: Warnicki, Tomáš
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vook Patrik, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25255
Keywords: mkp;kalandr;pryž;kaučuk;guma;válce;válcování;stojan;výrobní stroje;metoda konečných prvků;fem analýza;nx 10
Keywords in different language: fem;calender;rubber;rollers;rolling;rack;manufacturing machines;finite element method;fem analysis;nx 10;india rubber
Abstract: Je provedena rešerše na téma kalandry a gumárenské stroje. V práci jsou vypracovány varianty řešení konstrukce čtyřválcových kalandrů. Pro vybranou variantu je zpracováno konstrukční řešení včetně jeho ověření. Je vypracována výkresová dokumentace sestavy.
Abstract in different language: It performed research on the topic calenders and rubber industries. The work developed four-cylinder variants of solution design calenders. For the selected option is elaborated design solution, including its verification. It developed drawings of assembly.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomas_Warnicki.pdfPlný text práce7,1 MBAdobe PDFView/Open
Warnicki - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce692,8 kBAdobe PDFView/Open
Warnicki - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce59,79 kBAdobe PDFView/Open
Warnicki.pdfPrůběh obhajoby práce358,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25255

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.