Title: Konstrukční řešení vřetenových lisů a jejich technologické využití
Other Titles: Design of screw presses and their technological utilization
Authors: Kobera, Radek
Advisor: Staněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Duník Miroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25262
Keywords: lis;historie;vřetenový lis;rám;3d model;pevnostní analýza;napětí;deformace;výpočet;technologické použití;přehled;dělení
Keywords in different language: press;history;screw press;frame;3d model;stress analysis;stress;deformation;calculation;technological utilization;overview;division
Abstract: Bakalářská práce obsahuje historii vřetenových lisů, současnou nabídku jejich modelů. Dále jsou zde uvedeny specifikace požadavků na vřetenové lisy, jejich rozdělení, technologické využití. Následně práce obsahuje základní výpočty (kontrolu) vřetenového lisu. A pevnostní analýzu konkrétního rámu v programu Siemens NX. V závěru jsou porovnány a zhodnoceny výsledky práce.
Abstract in different language: Bachelor thesis contains a history of screw presses, the current range of models. Furthermore, there are requirements specification screw presses, their distribution, use of technology. Subsequently contains basic calculations (control) screw press. A stress analysis of a specific frame in the program Siemens NX. In conclusion are compared and evaluated the results of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Radek Kobera.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFView/Open
Kobera - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce873,24 kBAdobe PDFView/Open
Kobera - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce733,97 kBAdobe PDFView/Open
Kobera.pdfPrůběh obhajoby práce290,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.