Title: Technická diagnostika brzdového systému nákladních vozidel
Other Titles: Technical diagnostics of brake systems of commercial vehicles
Authors: Čihák, Petr
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Jirásko Jakub, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25266
Keywords: užitkové automobily;brzdy;hydraulický brzdový systém;vzduchotlaký brzdový systém;diagnostika;testování;závady
Keywords in different language: commercial vehicles;brakes;hydraulic brake systém;air brake system;diagnostics;faults
Abstract: Náplní této bakalářské práce je představení možných řešení brzdových systémů užitkových vozidel. Dále je proveden rozbor jednotlivých komponent u těchto systémů. Další část je věnována diagnostickým metodám určeným ke zjišťování závad na brzdovém systému. Následuje přehled možných závad a jejich řešení.
Abstract in different language: This thesis is focused on technical solutions used in brake systems of commercial vehicles, detailed description of components of this systems. Next part is aimed at describing diagnostics metotds used for testing vehicle brakes and overiew of possible faults and solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cihak.pdfPlný text práce6,35 MBAdobe PDFView/Open
Cihak - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce760,46 kBAdobe PDFView/Open
Cihak - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce809,56 kBAdobe PDFView/Open
Cihak.pdfPrůběh obhajoby práce278,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.