Title: Návrh vstřikovací formy pro kryt mobilního telefonu
Other Titles: Design of an injedction mold for mobile phone cover
Authors: Hrůza, Josef
Advisor: Kubec Krónerová Eva, Ing. Ph.D.
Referee: Kubec Václav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25271
Keywords: vstřikování;vstřikovací forma;návrh formy;cad;počítačová simulace;analýza;model;vtok
Keywords in different language: injection;incetion mold;mold design;cad;computer symulatin;analysis;model;intake
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh vstřikovací formy na výrobu krytu mobilního telefonu. Byla provedena simulace vstřikování v programu Autodesk Simulation Moldflow adviser 2015 a 3D návrh formy v programu Autodesk Inventor Professional. Z tohoto návrh byla zpracována výkresová dokumentace.
Abstract in different language: The Bachelory thesis contains the proposal of injection mold for the production of mobile phone case. Injection molding simulation was performed in the Autodesk Simulation Moldflow adviser 2015 and suggest 3D injection mold in the Autodesk Inventor Professional. Technical drawings were created from this design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP JOSEF HRUZA.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Hruza - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce679,88 kBAdobe PDFView/Open
Hruza - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce680,67 kBAdobe PDFView/Open
Hruza.pdfPrůběh obhajoby práce267,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.