Title: Návrh stabilizačního systému pro vůz Formule SAE
Other Titles: Design of Car Formula SAE Stabilizer System
Authors: Minich, Radovan
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Skovajsa Michal, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25289
Keywords: stabilizační systém fsae;analytický výpočet;numerická simulace;tuhost stabilizátoru;břit;domek;zkrutná trubka;cad model
Keywords in different language: fsae anti roll bar system;analytical calculation;numerical simulation;stiffness;blade;housing;roll bar;cad model
Abstract: Bakalářská práce se zabývá obecným rozdělením stabilizačních systémů u závodních vozů. Dále se zabývá výpočtem stabilizátoru a jeho numerickou simulací. Hlavní částí práce je navrhnout stabilizační systém a zkontrolovat ho pomocí MKP pro vůz UWB16 s ohledem na pravidla FSAE pro rok 2016. Výsledkem práce je stabilizační systém, který splňuje tuhostní podmínky a je nastavitelný.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the general distribution of stabilization systems for the race cars. Another part of the thesis contents the anti roll bar calcualtion and its numerical simulation. The main part of this thesis is to make proposal of anti roll bar system and verify by FEM for car UWB16 with respect to the rules FSAE for the year 2016. The final result is the adjustable stabilizing system that meets the stiffness conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Radovan_Minich_2016.pdfPlný text práce5,39 MBAdobe PDFView/Open
Minich - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce674,05 kBAdobe PDFView/Open
Minich - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Minich.pdfPrůběh obhajoby práce301,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.