Title: Analýza nenávrhových stavů nízkotlakého stupně průmyslové parní turbíny
Other Titles: Analysis of the off-design states of a low pressure stage of a steam turbine
Authors: Škach, Radek
Advisor: Klimko Marek, Ing.
Referee: Žitek Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25299
Keywords: parní turbína;nízkotlaký stupeň;nenávrhový stav;oběžná lopatka;incidence
Keywords in different language: steam turbine;low pressure stage;off-designe;bucket;incidence
Abstract: Práce se zabývá analýzou nenávrhových stavů nízkotlakého stupně parní turbíny. Nízkotlaký stupeň je analyzován z hlediska čtyř provozů turbíny, kdy tři z nich jsou nenávrhové. Pomocí interních programů Doosan Škoda Power byl proveden proudový výpočet provozů a následně geometrický návrh oběžné lopatky. Cílem práce bylo zhodnotit chování stávajícího profilování a navrhnout úpravy pro zvýšení účinnosti s ohledem na významy jednotlivých nenávrhových stavů.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis of the off-design states of a low pressure stage of a steam turbine. The low pressure stage is analyzed in four states, where three of them are off-design states. The flow calculation of the states was made by using internal software of Doosan Škoda Power and then was designed the geometry of the bucket blade. The goal of this thesis was to evaluate the behavior of existing blade profiling and to come up with adjustments, that will increase efficiency according to the off-design states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Radek_SKACH.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFView/Open
Skach - hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce327,92 kBAdobe PDFView/Open
Skach - OP DP.pdfPosudek oponenta práce327,92 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Skach.pdfPrůběh obhajoby práce207,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.