Title: Příspěvek k výpočetnímu hodnocení přírubového spoje sevřené trubkovnice výměníku tepla
Other Titles: Contribution to analytical assesment of the flanged joint-tight tubesheet of the heat regenerator.
Authors: Müller, Patrik
Advisor: Voldřich Josef, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Študent Josef, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25305
Keywords: přírubový spoj;trubkovnice;těsnění;čsn en 1591;deformace;na-pětí;utěsnění;mkp analýza;pevnostní výpočet;ansys mechanical.
Keywords in different language: flanged joint;tubesheet;gasket;čsn en 1591;deformation;stress;sealing;fem analysis;strength calculation;ansys mechanical.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na pevnostní výpočet přírubového spoje sevřené trubkovnice. Analytický výpočet je porovnán s výpočtem MKP, který je proveden pomocí programu Ansys. Výpočet zahrnuje rovněž teplotní stav spoje. Dále je proveden výběr vhodného těsnění s určením jeho efektivní šířky. Součástí přílohy je skript pro výpočet v Ansys Mechanical.
Abstract in different language: This thesis is focused on strength calculation of the flanged joint-tight tubesheet. Analytical calculation is compared with FEM analy-sis that has been carried out in Ansys software. This calculation also includes thermal state of the joint. Furthermore, the selection of suitable gasket specifying the effective width has been carried out. Part of the Annex includes the script for calculation in Ansys Mechanical.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Mueller.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Muller - hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce710,6 kBAdobe PDFView/Open
Muller - OP DP.pdfPosudek oponenta práce508,91 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Muller.pdfPrůběh obhajoby práce200,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.