Title: Numerická simulace odstředivého ventilátoru s dozadu zahnutými lopatkami oběžného kola
Other Titles: Numerical simulation of centrifugal fan with backward curved impeller blades
Authors: Kortán, Pavel
Advisor: Gášpár Roman, Ing.
Referee: Matas Richard, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25307
Keywords: radiální ventilátor;cfd;cfx;numerická simulace;charakteristika ventilátoru;měření ventilátorů
Keywords in different language: radial fan;cfd;cfx;performence of fan;measuring of the fans
Abstract: Diplomová práce obsahuje numerický CFD výpočet radiálního ventilátoru. V teoretické části práce je popsán úvod do teorie ventilátorů, jejich vlastnosti a tvorba charakteristiky. Dále je uveden úvod do CFD výpočtů a popis turbulentních modelů. V hlavní části práce je proveden CFD výpočet radiálního vysokotlakého ventilátoru firmy ZVVZ Machinery. Tento výpočet byl proveden v programu ANSYS CFX. Na závěr je provedeno vyhodnocení proudových polí zadaného ventilátoru.
Abstract in different language: The thesis contains CFD numerical calculation of the radial fan. The theoretical part describes the introduction to the theory of fans, their properties and aerodynamic characteristics. Following is an introduction to the CFD calculation and description turbulent models. The main part is made CFD calculation of high pressure radial fan ZVVZ Machinery. This calculation was performed in ANSYS CFX. Finally there is an evaluation of flow fields specified fan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kortan_2016.pdfPlný text práce4,2 MBAdobe PDFView/Open
Kortan - hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce331,03 kBAdobe PDFView/Open
Kortan - OP DP.pdfPosudek oponenta práce745,8 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Kortan.pdfPrůběh obhajoby práce195,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.