Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRosenbergerová, Miroslava
dc.contributor.authorKuželková, Marta
dc.contributor.refereeValešová, Monika
dc.date.accepted2012-06-14
dc.date.accessioned2013-06-19T06:48:52Z
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2013-06-19T06:48:52Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-28
dc.identifier45721
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2536
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem Využití pomůcek k pohybové aktivitě v mateřských školách. Je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsem se zaměřila na popis pomůcek, psychomotorického vývoje, správného a vadného držení těla. Dále je zde uveden stručný popis klenby nožní a jejích poruch a také respiračních onemocnění. V praktické části jsem si stanovila hypotézy, které jsou dále řešeny samotným výzkumem. Hlavní část výzkumu tvoří čtyři kazuistiky doplněné o krátké dotazníkové šetření. V této části bakalářské práce jsou také uvedeny postupy vyšetření a cvičební jednotky, jež ukazují, jakým způsobem se dají využívat jednotlivé pomůcky.cs
dc.format122 s. (27 178 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvadné držení tělacs
dc.subjectgymballcs
dc.subjectoverballcs
dc.subjectrespirační onemocněnícs
dc.subjectporuchy klenby nožnícs
dc.subjectmateřská školacs
dc.titleVyužití pomůcek k pohybové aktivitě v mateřských školáchcs
dc.title.alternativeUse aids to physical activity in kindergartensen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with theme Use aids to physical activity in kindergartens. It is divided into two parts, theoretical part and practical part. In theoretical parts I focused on description of equipments, psychomotor developments, good and poor posture. It is shown here short description of the foot arch and disorders of the foot arch and also respiratory diseases. In practical part I set the hypothesis, which is continue deal with research itselfs. The main part of the research are four case reports suplemented with a short survey. In this part of this thesis are also listed examination procedures and excercise unites, which show it can be used individual aids.en
dc.subject.translatedpoor postureen
dc.subject.translatedgymballen
dc.subject.translatedoverballen
dc.subject.translatedrespiratory diseasesen
dc.subject.translateddisorders of foot archen
dc.subject.translatedkindergartenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Marta Kuzelkova.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Kuzelkova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce995,73 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kuzelkova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,06 MBJPEGThumbnail
View/Open
Kuzelkova.pdfPrůběh obhajoby práce395,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2536

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.