Title: Porucha stereotypu chůze - hodnocení a terapie metodou Spiraldynamikregm
Other Titles: Walking stereotype disorders - survey and therapy by the method of Spiraldynamikregm
Authors: Müller, Michal
Advisor: Valešová, Monika
Referee: Firýtová, Rita
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2539
Keywords: spirální stočení;prostor;polarita;impulzní centrum;vůdčí svaly;koordinační jednotky;stabilita;dynamika;aference;eference
Keywords in different language: spiral torsion;space;polarity;impulse center;leading muscles;coordinating units;stability;dynamics;afferents;efferents
Abstract: Práce zhodnotí a nabídne možnosti terapie pro poruchy, související se stereotypem chůze. Použití konceptu Spiraldynamik? naznačí možnosti práce s pacienty a alternativu hodnocení i terapie pro deficity spojené právě se statikou a dynamikou stoje a chůze.
Abstract in different language: This thesis will asses and offer treatment options for disorders associated with stereotype of walking. Using the concept Spiraldynamik? indicates the possibilty of working with patients and alternative evaluation and therapy for deficits associated with just the statics and dynamics of standing and walking.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Michal Muller.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
Muller - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce992,23 kBJPEGThumbnail
View/Open
Muller - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,02 MBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce802,38 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.