Title: Hodnocení projektu Volební kampaně Strany svobodných občanů do Evropského parlamentu a obecních zastupitelstev města Plzně
Other Titles: Assessment of project Campaign of Free Citizens Party for the election to European Parliament and to local governments of Pilsen
Authors: Hladký, Kristián Dominik
Advisor: Bultas Miloslav, Ing.
Referee: Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25433
Keywords: projektové řízení;volební kampaň;strana svobodných občanů;hodnocení projektu
Keywords in different language: project management;election campaign;free citizens party;project assessment
Abstract: Bakalářská práce podává základní přehled o projektu a projektovém řízení, u kterého blíže zkoumá jeho jednotlivé fáze od plánování projektu až po jeho hodnocení. Právě hodnocením projektů se práce zabývá podrobněji. Snaží se dle teoretických poznatků analyzovat a zhodnotit projekty volební kampaně Strany svobodných občanů do Evropského parlamentu a do obecních zastupitelstev města Plzně, neboť výsledky posledních voleb nedosáhly očekávání strany a vytvořila se tak silná poptávka po lepších metodách a způsobech, jak současný stav projektového řízení volebních kampaní zlepšit. K hodnocení je v práci použito několika různých metod, např. McKinseyův model 7 S nebo metoda semaforu. Z nich jsou dále vypracována doporučení ke zlepšení projektového řízení, jichž by strana do budoucna mohla využít.
Abstract in different language: The bachelor thesis offers a basic overview of the project and project management, where the thesis examines the individual phases from project planning to its assessment. It is just the assessment which this thesis takes into more detail. It tries, according to the theoretical knowledge, to analyze and assess the projects of Free Citizens Party's election campaigns to the European Parliament and to local governments in the city of Pilsen, as the results of the last election had not reached the expectations of the party, so the strong demand for better methods and ways how to improve the current status of the election campaign's project management was created. There are several different methods for the project assessment used in the thesis, i.e. McKinsey's 7 S model or the traffic light method. Recommendations for the improvement of the project management, which the party could take advantage of in the future, are drawn up from them.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_Hladky_VP_SPR.pdfPosudek vedoucího práce849,68 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hladky_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce738,56 kBAdobe PDFView/Open
Hladky.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP1,45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_Hladky.PDFPrůběh obhajoby práce1,31 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.