Title: Justice a její právní úprava v 2. pol. 19. století
Other Titles: Justice and its legal regulation in the
Authors: Chaloupka, Milan
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25453
Keywords: soudnictví;advokacie;notářství;statní zastupitelství;právní předpisy
Keywords in different language: the judiciary;the bar;a notary public;state prosecutor's office;the legislation
Abstract: Tato rigorozní práce se prioritne zabývá úpravou soudnictví, notářství, advokacií a státními zastupitelstvími zejména v 19. Století v zemích Rakouska ? Uherska. Autor popisuje změny v koncepci a výše uvedených právních profesích. Zdůrazňuje nové zásady v těchto oborech, kde se věnuje ke každému právnímu oboru z hlediska jejich postavení a z hlediska právních předpisů. Autor se zajímá nejvíce o soudnictví a advokacii s ohledem na výběr svého budoucího povolání.
Abstract in different language: This work deals with the judiciary, a notary public, the bar and State Prosecutor's offices in particular in the 19th Century in the countries of the Austria - Hungarian Empire, the author describes the changes in the concept and the above legal professions. Highlights of the new policy in these fields, where he dedicates to each legal scope in terms of their status and the terms of the legislation. The Author cares the most about the judiciary and the legal profession with regard to the selection of his future profession.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Justice a jeji pravni uprava v 2. pol. 19. Stoleti.pdfPlný text práce668,61 kBAdobe PDFView/Open
OP - Chaloupka Milan.pdfPosudek oponenta práce103,57 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Chaloupka Milan.pdfPrůběh obhajoby práce31,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.