Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 13 z 13
Fremr, Jiří
Konfederace a konfederační ujednání na počátku 17. století a jejich vzory

The goal of this thesis is to present confederations and that has developed in 17th century. Present the therms cenfederation and federation and their origin. Then to present examples for the czech confederation and confederation's arrangements abroad and domestic examples at the en...

Bejvančická, Alexandra
Majetkové křivdy způsobné církvím a náboženským společnostem v letech 1948 - 1989 a jejich naturální restituce po roce 1989

The rigorous thesis discusses the procedure of the communist regime in the years 1948-1989 in dispossession and expropriation of church property ownership and subsequent gradual resumption of churches and religious societies in the democratic state after 1989. The work is divided into e...

Vyoralová, Tereza
Směnečné právo a soudnictví v 18. a 19. století

The present work is devoted to the exchange law in the Czech lands and affects the concept of the bill (cambium, Wechsel) in their transformations. After describing the roots exchange law aims to bill orders of the 18th century (1763) and 19th century (year 1850), analyze...

Lamka, Jan
HORNICTVÍ, HORNÍ PRÁVO A POKUSY O ZÁSAHY DO VLASTNICKÝCH STRUKTUR V HORNÍM PRŮMYSLU V RAKOUSKÉ MONARCHII A ČESKOSLOVENSKU (1854-1938)

The main aim of my thesis are in attempts to chnage or modidify ownership structues in mining industry in the early 20th century and especially during the first republic. There was espicaly so-called sociliazation attemps which are big part of my thesis.

Ostruszková, Alice
Právní úprava a činnost notářství v českých zemích v letech 1848 až 1938

The topic of the rigorous thesis is a legal regulation and activities of the notary in the Czech lands in the years of 1848 to 1938. The period, which is from the historical point of view very interesting and, for notary in the Czech lands, completely substantial.&#x...

Dvořák, David
Cenzura v Československu v letech 1945 - 1956

This advanced master's thesis entitled Cenzura v Československu v Letech 1945 - 1956 (Censorship in Czechoslovakia 1945 - 1956) focuses on individual areas within media subject to censorship in this period. The thesis describes procedures, methods and examples of censorship practices in&...

Volf, Miroslav
Právní vývoj institutu odvolání a dovolání v civilním procesu na základě právních předpisů vydaných v letech 1895 až 2000

In my work named The legal development of appeal and appellate review as civil procedure remedies of legal development from year 1895 to 2000 I describe the legal development of appeal and appellate review as civil procedure remedies. Finally the work focus on their descriptio...

Houdek, David
Státní zásady do pozemkového vlastnictví na pozadí pozemkových reforem v 1. ČSR

In terms of the land reform the first step of the Czechoslovak state was Act No. 32/1918 Sb. z. a n. of 9 November 1918 on Impounding Estates. This act involved temporary limitation rather than abolishment of ownership ? more specifically a limitation on legal dispos...

Raji, Blend
Právní postavení poddaných, jejich práva a povinnosti v 16. - 18. století

The aim of this work is to offer an analysis of the position of serfs (lower class citizens) in the law of the 16th - 18th centuries. The work focuses on the civil law and criminal law aspects of the lives of serfs. When looking closely at this topic a...

Truhlářová, Karolína
Vývoj soudnictví, notářství, advokacie a jejich významní představitelé na Českolipsku v letech 1848 - 1938

This thesis deals with the development of justice, notary, advocacy and their significant representatives in the region Česká Lípa in the period 1848 - 1938. The aim is to show how developed justice, notary and advocacy in selected period in general, but also in Česká Líp...

Chaloupka, Milan
Justice a její právní úprava v 2. pol. 19. století

This work deals with the judiciary, a notary public, the bar and State Prosecutor's offices in particular in the 19th Century in the countries of the Austria - Hungarian Empire, the author describes the changes in the concept and the above legal professions. H...

Krýsl, Michal
Právní úprava financování církví a náboženských společností českým (československým) státem od roku 1948 do současnosti

Rigorous work mainly describes the evolution of financing legislation of churches and religious societies by Czech (Czechoslovak) state since 1948 to the present [esp. act no. 218/1949 Coll., on economic security of churches and religious societies by the state, and act no. 428...

Krieglsteinová, Eva
Zemské a městské trestní právo v kodifikacích šlechtického a městského práva ve stavovské monarchii

This thesis is focused on provincial and municipal criminal law during the era of estates monarchy. The Estates law included not only the criminal law legislations which had been created/formed in the previous period, but it also constituted the new regulations, that were...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 13 z 13