Title: Právní úprava a vývoj dědického práva v 16. až 19. století
Other Titles: Legal regulation and development of inheritance law in the 16th to 19th century
Authors: Skopový, Štěpán
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41085
Keywords: dědické plrávo;zemské právo;městské právo;zůstavitel;dědic;kšaft
Keywords in different language: inheritance law;provincial law;city law;testator;heir;trade
Abstract: Práce se zaměřáje na historický vývoj dědického práva v období od 16. do 19. století. Zabývá se vývojem dědického práva v právu zemském, dědického práva v právu městském i dědického práva v právu vrchnostensko-poddanském v českých zemích.
Abstract in different language: The thesis focuses on the historical development of the law of succession in the period from the 16th to the 19h century. It deals with the development of inheritance law in the land law, inheritance law in the city law and inheritance law in the sundry-serf law in the Czech lands.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dedicke pravo - Rigorozni prace, Mgr. Bc. Stepan Skopovy.pdfPlný text práce884,07 kBAdobe PDFView/Open
OP - Skopovy.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Pr - Skopovy.pdfPrůběh obhajoby práce261,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.