Title: Právní úprava pracovního práva v letech 1945-1989
Other Titles: The Legal regulation of labor law in 1945-1989
Authors: Grossmann, Luboš
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38962
Keywords: pracovní právo;zákon č. 65/1965 sb.;pracovní poměr;kolektivní smlouvy
Keywords in different language: labor law;act no. 65/1965 coll.;employment;collective agreements
Abstract: Práce se zabývá vývojem a právní úpravou pracovního práva v letech 1945-1989. V práci jsou představeny jednotlivé pracovněprávní předpisy sledovaného období a u některých proveden i jejich juristický rozbor. V práci jsou rozebírány i jednotlivé pojmy a instituty z oblasti pracovního práva, jako např. zaměstnanec, zaměstnavatel, socialistická organizace, pracovní smlouva, pracovní poměr, pracovní doba, kolektivní smlouvy apod.
Abstract in different language: The thesis deals with the development and legal regulation of labor law in 1945-1989. The thesis introduces the individual labor law regulations of the period under review and some of them also carried out their juristic analysis. The thesis also discusses individual concepts and institutes in the field of labor law, such as employee, employer, socialist organization, employment contract, employment, working time, collective agreements, etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni uprava pracovniho prava v letech 1945 - 1989.pdfPlný text práce757,45 kBAdobe PDFView/Open
OP - Grossmann.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Pr - Grossmann.pdfPrůběh obhajoby práce329,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.