Title: Trestní proces na pozadí trestních řádů a trestní soudnictví v druhé polovině 19. století
Other Titles: Criminal process based on the criminal codes and criminal justice during the second half of the 19. century
Authors: Březinová, Petra
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52730
Keywords: trestní proces;trestní řády;trestní soudnictví;státní zastupitelství;historický kontext;19. století
Keywords in different language: criminal process;criminal codes;criminal justice;public prosecution;historical context;19. century
Abstract: Rigorózní práce se zabývá trestním procesem v druhé polovině 19. století, kdy v rámci trestního práva procesního bylo vydáno několik trestních řádů, které jsou hlavním pilířem této práce. Novým poměrům byla přizpůsobena i soudní organizace a role státních zástupců, které práce rozebírá.
Abstract in different language: The research thesis focuses on the criminal process in the second half of the 19. century, when the criminal procedural law was repeatedly altered by several enacted criminal codes, which are the main pillar of this paper. The judicial organization and the role of prosecutors discussed in the thesis were also adapted to the new circumstances.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trestni proces na pozadi trestnich radu....pdfPlný text práce952,45 kBAdobe PDFView/Open
OP - Brezinova -2.docxPosudek oponenta práce16,35 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pr - Brezinova.pdfPrůběh obhajoby práce294,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52730

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.