Title: Výtvarná instalace
Other Titles: Installation Art
Authors: Aubrecht, Vojtěch
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Brozman Dušan, M.A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25468
Keywords: fotografie;výtvarná instalace;fotografická instalace;experimentální fotografie
Keywords in different language: installation art;art in public space;photography;experimental photography.
Abstract: Fotografická instalace ve veřejném prostoru. Dílo podněcuje k zamyšlení nad otázkami veřejného sdílení umění, výstavnictví, dočasnosti uměleckých děl, a nutnosti jejich fyzické existence.
Abstract in different language: Photography installation in open space. The work raises questions abot the necessity of shering artworks, what is art, who is it made for and is art immediate or eternal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Au_fin.pdfPlný text práce16,75 MBAdobe PDFView/Open
Aubrecht_V.pdfPosudek vedoucího práce463,59 kBAdobe PDFView/Open
Aubrecht_O.pdfPosudek oponenta práce440,43 kBAdobe PDFView/Open
AUBRECHT.pdfPrůběh obhajoby práce321,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.