Title: Filmové zpracování vlastního námětu
Other Titles: Film Adaptation of Own Story
Authors: Burešová, Alžběta
Advisor: Barta Jiří, Prof. akad. mal.
Referee: Dlouhá Barbora, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25470
Keywords: diplomová práce;animovaný film;stín
Keywords in different language: master's thesis;diploma work;animated film;shadow
Abstract: Krátký animovaný film o škodolibém stínu.
Abstract in different language: Short animated film about mischievous shadow.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mg_diplom_final.pdfPlný text práce5 MBAdobe PDFView/Open
Buresova_V.pdfPosudek vedoucího práce167,51 kBAdobe PDFView/Open
Buresova_O.pdfPosudek oponenta práce157,01 kBAdobe PDFView/Open
BURESOVA.pdfPrůběh obhajoby práce333,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.