Název: Pohybová aktivita v prevenci ischemické choroby srdeční
Další názvy: Physical activity in prevention of ischemic heart disease
Autoři: Štveráčková, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Poková, Petra
Oponent: Valešová, Monika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2550
Klíčová slova: primární prevence;sekundární prevence;kardiovaskulární onemocnění;zátěž;kvalita života
Klíčová slova v dalším jazyce: primary prevention;secondary prevention;cardiovascular disease;exercise;quality of life
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na pohybovou aktivitu v primární i sekundární prevenci ischemické choroby srdeční. Teoretická část popisuje a rozděluje jednotlivá onemocnění ischemické choroby srdeční. Je zde uvedena vhodná pohybová aktivita jak v primární tak i v sekundární prevenci a také možnosti pohybové aktivity a její zásady. Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníku kvality života. Dotazník kvality života byl rozdán pacientům v sekundární prevenci, tzn. u nemocných, kteří ischemickou chorobou již onemocněli.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on physical activity in primary and secondary prevention of coronary heart disease. The theoretical part describes and divides individual diseasescoronary heart disease. It is mentioned here as appropriate physical activity in primary and in secondary prevention and the possibilities of physical activity and its principles. The practical part contains an assessment of questionnaire the quality of life. Questionnaire the quality of life was distributed to patients in secondary prevention, this means in patients who have already suffered from ischemic heart disease.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stverackova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,16 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Stverackova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce859,04 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce913,27 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2550

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.