Title: Pohybová aktivita v prevenci ischemické choroby srdeční
Other Titles: Physical activity in prevention of ischemic heart disease
Authors: Štveráčková, Karolína
Advisor: Poková, Petra
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2550
Keywords: primární prevence;sekundární prevence;kardiovaskulární onemocnění;zátěž;kvalita života
Keywords in different language: primary prevention;secondary prevention;cardiovascular disease;exercise;quality of life
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na pohybovou aktivitu v primární i sekundární prevenci ischemické choroby srdeční. Teoretická část popisuje a rozděluje jednotlivá onemocnění ischemické choroby srdeční. Je zde uvedena vhodná pohybová aktivita jak v primární tak i v sekundární prevenci a také možnosti pohybové aktivity a její zásady. Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníku kvality života. Dotazník kvality života byl rozdán pacientům v sekundární prevenci, tzn. u nemocných, kteří ischemickou chorobou již onemocněli.
Abstract in different language: This thesis is focused on physical activity in primary and secondary prevention of coronary heart disease. The theoretical part describes and divides individual diseasescoronary heart disease. It is mentioned here as appropriate physical activity in primary and in secondary prevention and the possibilities of physical activity and its principles. The practical part contains an assessment of questionnaire the quality of life. Questionnaire the quality of life was distributed to patients in secondary prevention, this means in patients who have already suffered from ischemic heart disease.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Stverackova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,16 MBJPEGThumbnail
View/Open
Stverackova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce859,04 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce913,27 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.