Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFišerová Kristýna, Doc. MgA.
dc.contributor.authorKohoutová, Lenka
dc.contributor.refereeHrach Pavel, akad. mal.
dc.date.accepted2016-6-14
dc.date.accessioned2017-03-02T05:31:36Z-
dc.date.available2015-5-31
dc.date.available2017-03-02T05:31:36Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier66188
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25506
dc.description.abstractMá autorská kniha humorně a s nadsázkou ukazuje na dvojstranných vektorových ilustracích, co se může skrývat za věcmi, které míjíme v běžném životě. Funguje na principu filtrování barvy červenou folií, která odkrývá schované objekty za rastrem vrchní kresby. Z toho důvodu se knížka výstižně jmenuje "za". Ilustrace na sebe tématicky nenavazují a tak Vás překvapují při každém otočení stránky. Každá kresba v této knize je autorké umělecké vyjádření, které funguje, jak v celku knihy tak i samostatně. V ilustracích se zabývám přírodou, lidmi a věcmi kolem nás. Inspirací pro mě bylo vše kolem mě. Kresby jsem kreslila v programu adobe Illustrator s pomocí tabletu. Barevnost je zavislá na barevnosti folié, takže jsem použila červenou barvu a k ní světle modrou, která se zvýrazní přiložením červené folie a tím odhalí vnitřek kresby. I přes to, že kniha není tvořena pro děti, jsem se inspirovala leporelem, avšak v jiné knižní podobě. Vazba je řešena tak, že kniha je v pevných deskách zavěšena jen z přední strany, listy jde otáčet jako v klasické knížce, ale dá se i roztáhnout do leporela po celé šířce nebo případně do jednoho dlouhého pásu. Díky tomuto se může dílo stát i knihou objektem. Uvnitř zadní strany desek je kapsa, kde čtenář najde lupu s červeným filtrem pro odhalování ukrytých kreseb v knize.cs
dc.format38 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectautorská knihacs
dc.subjectvektorová grafikacs
dc.subjectilustracecs
dc.subjecthumorná knihacs
dc.subjectbarevný filtrcs
dc.titleAutorská knihacs
dc.title.alternativeAuthor Booken
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgA.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programDesigncs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe purpose of my book is to show with humor and a bit of exaggeration, what can hide beneath the things we see around us every day. It consists of two-page vector illustrations. It works on the principle of filtering the colors with a red foil, which helps us expose the objects hidden under the bitmap of the top drawing. That is the reason why the name of the book is 'Behind'. The illustrations don't follow the same storyline, so there is a surprise on every page. Every single drawing inside the book works by itself or as a part of the book. In the illustrations I mostly work with nature, people, and things around us. My inspiration was everything I saw around me. The drawings are made in a tablet application called Adobe Illustrator. The colors depend on the color of the foil, so I used red and light blue, that will become brighter by laying the red foil on it and exposing the inside of the drawing. Even though this book is not made for children, I was inspired by a leporelo book. My book has a different form though. The binding is made so that the first and last page have a hard cover. The rest of the pages can be turn like a normal book, unfolded like a leporelo book, or even become one long strip. This enables the work to become a book object. Inside the back of the hard cover there is a pocket, in which a reader can find a magnifying glass with a red filter for unveiling the hidden drawings in the book.en
dc.subject.translatedauthor booken
dc.subject.translatedvector graphicen
dc.subject.translatedillustrationen
dc.subject.translatedhumorous booken
dc.subject.translatedcolor filteren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace_kohoutova_lenka.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_V.pdfPosudek vedoucího práce513,11 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_O.pdfPosudek oponenta práce531,66 kBAdobe PDFView/Open
KOHOUTOVA.pdfPrůběh obhajoby práce315,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.