Název: Tvůrčí proces jako cesta energie a ducha Cyklus obrazů nebo výtvarné artefakty. Hlavní prioritou tvůrce je tvůrčí proces, nikoliv výsledek. Malířský projekt, podložený průkazně řízenou činností, vedoucí k této formě seberealizace.
Další názvy: Creative process as a way of energy and spirit Series of paintings or visual artifacts. The main priority is the creative process , not result. Painter program based on demonstrably controlled activities , leading to the form of self-realization.
Autoři: Horáková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Ogoun Aleš, Doc. akad. mal.
Oponent: Merta Vladimír, Doc. akad. mal.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25521
Klíčová slova: malba;akrylová barva;tvůrčí proces;plátno;průběh tvorby
Klíčová slova v dalším jazyce: painting;canvas;acrylic;creative process
Abstrakt: Soubor několika maleb akrylovými barvami na plátno. Hlavní prioritou tvůrce je tvůrčí proces, nikoliv výsledek. Malířský projekt, jehož součástí jsou kresby, malby i objekty, které vznikaly v průběhu celého tvůrčího procesu a mají odhalovat způsob myšlení autora.
Abstrakt v dalším jazyce: Series of paintings painted with acrylics on canvas.The main priority is the creative process , not result. Another part of this work are sketches , paintings and objects that show the progress of the entire creative process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka-horakova.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horakova.pdfPosudek vedoucího práce155,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horakova_1.pdfPosudek oponenta práce408,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horakova_2.pdfPrůběh obhajoby práce263,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25521

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.