Title: Linořez a linoryt v ilustraci
Other Titles: The linocut in illustrations
Authors: Horniecká, Anna
Advisor: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Referee: Kocman Bedřich, MgA. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25530
Keywords: grafika;linoryt;soubor;karty;tarot
Keywords in different language: printmaking;linocut;deck;cards;tarot
Abstract: Tato bakalářská práce rozšiřuje mou předchozí práci s grafickou technikou linorytu. Vytvořila jsem autorský soubor tarotových karet tištěných grafickou technikou linorytu. Soubor obsahuje 62 karet o rozměru 10X18cm tištěných černobíle na grafický karton. Sada je doplněna koženým pouzdrem zdobeným ornamentální výšivkou.
Abstract in different language: This bachelor thesis extends my previous work in linocut graphic technique. I created an author's tarot card deck printed using linocut graphic technique. The set consists of 62 crads, each card is 10x18 cm in size, printed on graphic cardboard. The set of cards also includes a leather pouch decorated with embroidery.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_prace_horniecka_anna.pdfPlný text práce14,58 MBAdobe PDFView/Open
Horniecka.pdfPosudek vedoucího práce184,99 kBAdobe PDFView/Open
Horniecka_1.pdfPosudek oponenta práce118,27 kBAdobe PDFView/Open
Horniecka_2.pdfPrůběh obhajoby práce302,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25530

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.