Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFišerová Kristýna, Doc. MgA.
dc.contributor.authorHorníčková, Ilona
dc.contributor.refereeSteker František, Doc. akad. mal.
dc.date.accepted2016-6-10
dc.date.accessioned2017-03-02T05:31:56Z-
dc.date.available2015-9-30
dc.date.available2017-03-02T05:31:56Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier67388
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25534
dc.description.abstractKnížky zajímavou formou upozorňují na fenomén písma. Navržený koncept je založen na nové neotřelé myšlence ukázat písmo v jiném kontextu, než jsme normálně zvyklí. Knížka o gotice a metalu upozorňuje na vtipnou podobnost, kterou, domnívám se, nikoho zatím nenapadlo ukázat. Magické runy zase upozorňují na fakt, že písmo nemusí být jen nositelem sdělení, ale také součástí magických rituálů. Čínské znaky reflektují jiné vnímání světa. Znalost čínského písma nám tak může poskytnout pohled i do způsobů naprosto odlišného myšlení. Bohatství písma názorně ukazuje rozdíly mezi písmy latinkového typu. Ač se jedná o stále stejný způsob zapsání jazyka, podoby jsou rozdílné. A rozdílnost je krásná!cs
dc.format38 s. (25 150 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectautorská knihacs
dc.subjectpísmocs
dc.subjectgotikacs
dc.subjectmetalcs
dc.subjectčínštinacs
dc.subjectrunacs
dc.subjectlatinkacs
dc.titleAutorská knihacs
dc.title.alternativeAuthor's booken
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBcA.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programVýtvarná uměnícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe proposed concept is based on new novel thought to show the typeface in different context to what we are usually used to. The book about the gothic and metal draw attention to quite funny resemblance, which, I suppose, no one occurred to present. Magic runes point out the fact that the typeface doesn't have to be just the announcement bearer, but also part of the magic rituals. The Chinese characters reflect different worldview. Knowledge of the Chinese typeface can provide us with the view to the totally different thinking. The typeface richness graphically shows the difference between Latin alphabet. Even though we are talking about the same way of writing the language, the forms are different. The difference is a very beautiful one!en
dc.subject.translatedauthors booken
dc.subject.translatedtypefaceen
dc.subject.translatedgothicen
dc.subject.translatedmetalen
dc.subject.translatedchineseen
dc.subject.translatedruneen
dc.subject.translatedlatinen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Hornickova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Hornickova.pdfPosudek vedoucího práce245,92 kBAdobe PDFView/Open
Hornickova_1.pdfPosudek oponenta práce325,55 kBAdobe PDFView/Open
Hornickova_2.pdfPrůběh obhajoby práce302,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.