Title: Vizuální styl řeznictví
Other Titles: Visual identity of a butcher shop
Authors: Chvojková, Anežka
Advisor: Steker František, Doc. akad. mal.
Referee: Hudečková Eva, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25535
Keywords: grafický design;vizuální styl;řeznictví;grafika;logo;korporátní identita
Keywords in different language: graphic design;visual style;butcher shop;graphics;logo;corporate identity
Abstract: Výstupem mé bakalářské práce je značka, zpracování propagačních tiskovin a balícího materiálu malé firmy. Konkrétně se jedná o řeznictví pana Romana Krejsky.
Abstract in different language: The aim of my bachelor's thesis was to design various promotional and packaging material for a small butcher's shop owned by Mr. Roman Krejska.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Chvojkova_.pdfPlný text práce8,89 MBAdobe PDFView/Open
Chvojkova.pdfPosudek vedoucího práce338,58 kBAdobe PDFView/Open
Chvojkova_1.pdfPosudek oponenta práce179,51 kBAdobe PDFView/Open
CHvojkova_2.pdfPrůběh obhajoby práce283,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.