Title: Autorská kniha - kuchařka
Other Titles: Author book - cookbook
Authors: Blažek, Jan
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Švejda Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25555
Keywords: kuchařka;kniha;autorská kniha;fotografie;grafika;typografie;jídlo;kuchyně;gastronomie;plakát
Keywords in different language: cookbook;book;author book;photography;graphic;typography;food;cuizine;gastronomy;poster
Abstract: Sére kuchařek s názvem "SRDCE KUCHAŘEM" prezentovaná formou leporel. Výsledným počtem prezentované série jsou čtyři knihy obsahující příslušný počet receptů a doplňkové fotografie k danému tématu. Každý díl disponuje svým vlastním kulinářským zaměřením, série se dělí na podtituly - RANDE, VEČÍREK, MOUČNÍKY, VEČEŘE. Celá práce napovídá, jak krátký můstek je mezi láskou a jídlem a má přimět především mladé lidi přemýšlet o formách, jak spojit zamilovanost a gastronomii.
Abstract in different language: A serie of cookbooks "A HEART THE CHIEF" presented by the form of folders. The final count of presentation are four books shows a selection of recipes and pictures of the main topic. Each part of this serie shows the gastronomy focus of the topic itself and it is all divided to subtitles - DATE, PARTY, BAKING, DINNER. The whole project shows, how short is the bridge between love and food and it have to learn young people think about forms, how to mix love and gastronomy in the natural way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
blazek_bc_obhajoba.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
Blazek.pdfPosudek vedoucího práce598,51 kBAdobe PDFView/Open
Blazek_1.pdfPosudek oponenta práce540,76 kBAdobe PDFView/Open
Blazek_2.pdfPrůběh obhajoby práce401,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.