Title: Design obalu průmyslového výrobku
Other Titles: Cover design of industrial product
Authors: Rettová, Daniela
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akad. mal.
Referee: Hudečková Eva, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25561
Keywords: design obalu;farmářské produkty;značka obchodu;logo;vizuální styl;jednotný styl;obal;3d makety;zdravý produkt;jídlo;plzeňská firma.
Keywords in different language: cover design;farm products;shop brand;logo;visual style;uniform style;packaging;3d maquettes;healthy product;eat;pilsen company.
Abstract: Vytvořila jsem jednotný vizuální styl pro farmářský obchod, který nabízí lokální farmářské produkty. Realizovala jsem 10 produktů a vytvořila logo pro farmářský obchod. Celá firemní filozofie je založena na ekologičnosti, ekonomičnosti a esteticky hezkých věcech. Jednou z předností obchodu je, možnost koupení malého občerstvení vyráběného z lokálních surovin, které firma nabízí. Obaly produktů jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů, a jsou laděny do přírodních barev. Ve vizuálu obchodu se objevují sjednocující prvky, jako je linka, oválný štítek vycházející z loga a plošné obrázkové piktogramy. Vznikly produkty, které budou ne jen plnit svoji funkci, ale zároveň budou i lákat svým vzhledem, neboť obal je věc, která produkt prodává a tímto jsem se i ve své práci řídila.
Abstract in different language: I have made singulary visual product style for farmer's shop, which offers local farmer's products. I've realized 10 products and made logo for farmer's shop. All of the company's philosophy is based on ecologycly and economicly beneficial and esteticly good looking things. One of the advantages of the farmer's shop is the possibility of buying small snacks made of local raw materials which offers the company. Packagings of the products are made of recyclated materials and harmonized with nature colours. In the visual of the shop we may see some unifying elements like line, oval label proceeding from logo and plane pictograms of images. There have been made products that will not only fulfill their function, but at the same time they will atract buyers with their looking becouse the packaging is thing that sells the product and with this I have been guiding myself during work on this project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoreticka_cast_BP_Rettova .pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
Rettova.pdfPosudek vedoucího práce549,98 kBAdobe PDFView/Open
Rettova_1.pdfPosudek oponenta práce149,44 kBAdobe PDFView/Open
Rettova_2.pdfPrůběh obhajoby práce367,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.