Title: Užitý komiks - Cyklus návrhů a možných použití
Other Titles: Applied comic - The series of designs and their possible use
Authors: Bílková, Veronika
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25570
Keywords: komiks;ilustrace;zábavní park;dětské vzdělávání;teorie barev;optické klamy
Keywords in different language: comic;illustration;entertainment park;children's education;theory of colours;optical illusions
Abstract: Užitý komiks ve formě zábavního dětského parku je zaměřen na vzdělávání dětí v teorii barev a optických klamů. Příběh komiksu vyobrazuje 26 ilustrací a je doplněn průvodcem, který má 68 stran. Vzdělávací úlohu hrají informační tabule o funkci a symbolice barev.
Abstract in different language: Comic created as an entertainment park is meant to educate children about colours and optic illusions. The comic story depicts 26 illustrations and is complemented by 68 pages of guidebook. Funtions and symbolism of colours is educated through informational boards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Bilkova bakalarska prace.pdfPlný text práce22,19 MBAdobe PDFView/Open
Bilkova.pdfPosudek vedoucího práce125,3 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova_1.pdfPosudek oponenta práce112,37 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova_2.pdfPrůběh obhajoby práce286,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.