Title: Cyklus kreseb na téma ZOO Plzeň, architektura ZČU, jak se žije v Plzni
Other Titles: Series of drawings on the theme of the ZOO Pilsen, architecture ZČU, how is life in Pilsen
Authors: Čupková, Zuzana
Advisor: Kotyza Vladivoj, akad. mal.
Referee: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25573
Keywords: plzeň;město;krajina;vzpomínky;nálada;barvy;uhel;kontrast
Keywords in different language: plzen;city;landscape;memory;mood;color;charcoal;contrast
Abstract: Série deseti kreseb na téma ZOO Plzeň, architektura ZČU, jak se žije v Plzni ve formátu A3. Kresby jsou vyvedeny uhlem a akvarelem. Cílem bylo, aby ilustrace působily jako vzpomínky na má oblíbená místa.
Abstract in different language: Series of a ten drawings of topic ZOO Pilsen, architecture ZČU, how is life in Pilsen in A3 format. The drawings made with charcoal and watercolor. My main goal was for my ilustration to look like memories of my favorite places.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuzana Cupkova.pdfPlný text práce14,73 MBAdobe PDFView/Open
Cupkova.pdfPosudek vedoucího práce116,29 kBAdobe PDFView/Open
Cupkova_1.pdfPosudek oponenta práce110,63 kBAdobe PDFView/Open
Cupkova_2.pdfPrůběh obhajoby práce340,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.