Title: Video
Other Titles: Video
Authors: Hrubý, Albert
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Barta Jiří, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25584
Keywords: loutka;experiment;krátký film
Keywords in different language: puppet;experiment;short movie
Abstract: Příběh je zasazen do okresního města Luna / Louny na severozápadě naší země, s bohatou historickou minulostí. Osada při brodu přes řeku na cestě do sousední země, Německa. Tři kamarádi Jiří, Bob a Simon tráví svůj volný čas v domě Jiřího otce v okresním městě Luna. Jiřího otec žije v domě sám, ale netráví v něm tolik času. To Jiří také ne, většinou v případě návštěvy jeho kamarádů přebývají společně v tomto věčně opuštěném útočišti.
Abstract in different language: The story is set in the district town of Luna in the northwest of our country with a rich historical past. Settlement near the ford across the river on their way to a neighboring country. Three friends George, Bob and Simon spends his free time in the house of George´s father in the district town of Luna. George's father lives alone in the house, but do not spend much time in it. Neither does Jiří, mostly just in case of visit of his friends they reside together in this forsaken shelter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AHRUBY-PISEMNA OBHAJOBA BAKALARSKE PRACE.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Hruby_v.pdfPosudek vedoucího práce509,74 kBAdobe PDFView/Open
Hruby_o.pdfPosudek oponenta práce151,4 kBAdobe PDFView/Open
Hruby.pdfPrůběh obhajoby práce294,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25584

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.