Title: Projekt „Sebeidentifikace"
Other Titles: Project „Self-identification"
Authors: Zhumazhanova, Dinara
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Moulis Ladislav, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25591
Keywords: série fotografií;video experiment;sebepojetí;existence;emoce;život;subjektivní;objektivní;láska;realita;jedinec;symbolika.
Keywords in different language: photo series;video experiment;self-identification;existence;emotions;subjective;objective;love;reality;individual;symbolism.
Abstract: Vycházím z předpokladu, že si každý člověk aspoň jednou v životě položil existenciální otázky Kdo jsem? Jaký bych chtěl či měl být? Kam směřuji? Cílem mé práce je pokusit se prostřednictvím série 30 fotografii a jedného videa, které vytvořím, odpovědět na nejdůležitější otázky sebepojetí a reflektovat skrz na sebe samé z různých stran. Neznamená to však to, že vytvořené fotografie a video mají byt autoportrétem, s čiré informativním charakterem. Mým záměrem je také podnítit diváka k zamyšlení o sobě, své existenci a v neposlední řade vyvolat estetický a emocionální zážitek.
Abstract in different language: I assume that everyone at least once asked itself questions Who am I? What I want to or should be? Where am I going? The aim of my work is to try to answer the most important questions abut myself , through a series of 30 photographs and one experimental video. Apart from my self-portraits, there are photographs with people who surround me. Some of them experience the same life period questioning themselves. Overall, the photographs bring clear and informative character. My goal is also to make people to think about themselves and to cause aesthetic and emotional experience.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinara Zhumazhanova BP.pdfPlný text práce18,42 MBAdobe PDFView/Open
Zhumazhanova_v.pdfPosudek vedoucího práce546,18 kBAdobe PDFView/Open
Zhumazhanova_o.pdfPosudek oponenta práce166,59 kBAdobe PDFView/Open
Zhumazhanova.pdfPrůběh obhajoby práce291,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.