Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDomlátil Vojtěch, MgA. DiS.
dc.contributor.authorNikiforova, Ariadna
dc.contributor.refereeBarta Jiří, Prof. akad. mal.
dc.date.accepted2016-6-14
dc.date.accessioned2017-03-02T05:33:07Z-
dc.date.available2015-9-30
dc.date.available2017-03-02T05:33:07Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier67661
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25605
dc.description.abstractAutorský animovaný film "Ariadnina nit" je krátkým surrealistickým příběhem jedné neposedné cílevědomé niti, která se snaží najít svoji cestu. Během toho se transformuje a nabývá tvary různých živých bytostí. Tento film je příkladem kreslené animace výtvořené pomocí digitální technologie.cs
dc.format32 stráncs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanimacecs
dc.subjectrotoskopiecs
dc.subjectkreslení nepřerušovanou čaroucs
dc.subjectariadnina nitcs
dc.subjectariadnacs
dc.subjectnitcs
dc.subjectlinkacs
dc.subjectčáracs
dc.subjectzvířatacs
dc.subjectíkaroscs
dc.subjectfilosofiecs
dc.subjectmytologiecs
dc.subjectsurrealismuscs
dc.titleAUTORSKÝ ANIMOVANÝ FILMcs
dc.title.alternativeAUTHORIAL ANIMATED FILMen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBcA.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programVýtvarná uměnícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedAuthorial animated film "Ariadne's thread" is a short surreal plot about the irrepressible dedicated thread, which try to find her way. During this is transformating and afting to different living beings. This film is an example of a hand-drawn animation, which is made with a digital technology.en
dc.subject.translatedanimationen
dc.subject.translatedrotoscopingen
dc.subject.translatedcontinuous line drawingen
dc.subject.translatedariadne's threaden
dc.subject.translatedariadneen
dc.subject.translatedthreaden
dc.subject.translatedlineen
dc.subject.translatedanimalsen
dc.subject.translatedicarusen
dc.subject.translatedphilosophyen
dc.subject.translatedmythologyen
dc.subject.translatedsurrealismen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoret.cast_bak.Nikiforova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Nikiforova_v.pdfPosudek vedoucího práce111,77 kBAdobe PDFView/Open
Nikiforova_o.pdfPosudek oponenta práce161,99 kBAdobe PDFView/Open
Nikiforova.pdfPrůběh obhajoby práce264,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.