Title: Produkt: "Poklad v pozadí"
Other Titles: Product: "Treasure in the Background"
Authors: Fedorová, Zuzana
Advisor: Aubrecht Vojtěch, MgA.
Referee: Brozman Dušan, M.A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25609
Keywords: kniha;produktová fotografia;kvety;pozadie;denné svetlo
Keywords in different language: book;product photography;flowers;background;daylight
Abstract: V tejto práci narúšam tradičnú hierarchiu produktovej fotografie. Snažím sa ju oživiť, spoločne s produktmi, ktoré boli vyradené a už neplnia svoju funkciu, prípadne nadobúdajú funkciu novú. Ich pôvodný účel ju už iba ozvenou v pozadí. Zobrazujem predmety v ich prirodzených kontextoch, v cykle, ktorému sa žiaden z nich nevyhne. Produkt trávi viac času v použitom stave než v tom novom.
Abstract in different language: In this book I distrupt traditional hierarchy in product photography. I decided to animate and bring to life products that had been discarded. The original purpose of these objects is now a mere ghost in the background. Some of these products have found a new purpose, some ended up broken and discarded.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Fedorova_Zuzana_teoreticka_praca.pdfPlný text práce4,89 MBAdobe PDFView/Open
Fedorova_o.pdfPosudek oponenta práce376,63 kBAdobe PDFView/Open
Fedorova_v.pdfPosudek vedoucího práce547,12 kBAdobe PDFView/Open
Fedorova.pdfPrůběh obhajoby práce330,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.