Title: Cestou podvědomí
Other Titles: The Way of subconsciousness
Authors: Prachař, Martin
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akad. mal.
Referee: Jirků Boris, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25618
Keywords: podvědomí;reklama;žena;montážní pěna;olejové barvy;objekt;život
Keywords in different language: subconscious;advertising;woman;mounting foam;oil paints;object;live
Abstract: Objekt složený ze dvou pláten. Obrazy jsou připevněny zády k sobě konstrukcí, která je překryta montážní pěnou. Dílo reaguje na to jak zasahuje reklama do našich životů a jak ovlivňuje naše podvědomí. Plátna jsou malována olejovými barvami. Hlavní motiv je ženské tělo.
Abstract in different language: The object consists of two canvases . The images are mounted back to back construction which is covered by mounting foam. Work reacts to how advertising affects our lives and how it affects our subconscious . Canvases are painted with oil paints . The main theme is the female body.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Prachar.pdfPosudek vedoucího práce166,46 kBAdobe PDFView/Open
Prachar_1.pdfPosudek oponenta práce314,16 kBAdobe PDFView/Open
Prachar_2.pdfPrůběh obhajoby práce295,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.