Title: Design kamen
Other Titles: Wooden Stove Design
Authors: Vávra, Petr
Advisor: Adámek Vítězslav, Ing. Ph.D.
Referee: Zajíček Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25625
Keywords: průmyslový;design;sporáková;kamna;sériová;výroba;strohý;minimalistický
Keywords in different language: design;cooking;stove;wood;burning;mass;production;minimalist;plain
Abstract: Již samotné velmi strohé téma (Design kamen) napovídá, že jde o práci výrazně prakticky zaměřenou. Využívám tak technické znalosti, na něž je v rámci specializace Průmyslový design kladen značný důraz. Tento fakt je pak ještě podtržen tím, že je celý návrh připravován ve spolupráci s firmou HS Flamingo pro sériovou výrobu. Předmětem naší spolupráce je vytvoření co nejdůsledněji propracovaného návrhu sporákových kamen na tuhá paliva. A to jak po stránce estetické, tak technické a ergonomické. V neposlední řadě je samozřejmě brán ohled i na uvažovanou prodejní cenu produktu. Celkový tvar i rozměry kamen jsou určeny už koncepcí, jelikož ta počítá s možností jejich vestavby do kuchyňské linky. Spodní část kamen, sloužící jako nohy a prostor pro uložení palivového dříví, je navíc samostatná a vyměnitelná. Díky tomu lze kamna snadno přizpůsobit i pro jiná umístění. V potaz bylo bráno i to, že sporáková kamna budou z principu vždy součástí interiéru. Aby návrh esteticky co nejlépe ladil s širokým spektrem existujících stylů kuchyní, je jeho vzhled uměřený, ale zároveň i elegantní a nepoutá tak agresivně pozornost. Toho je dosaženo užitím velkých rovných ploch v kombinaci se subtilními ovládacími prvky, což je také v souladu s technologií výroby z ohýbaných ocelových plechů. Součástí práce je i analýza redukovaného napětí uvnitř varné desky a jejích dilatací vyvolaných nerovnoměrným ohříváním v průběhu topení. S ostatními částmi kamen má totiž výrobce velké zkušenosti, varnou desku ale používá poprvé.
Abstract in different language: Straightforward title of this bachelor thesis is Stove Design. This fact alone implies that my thesis is heavily orientated towards practicality, but such a choice is only natural since the Industrial Design Atelier of which I am part emphasises technical skills. These skills definitely came in use, because the wood stove, which is the subject of this work, is being prepared for mass production by HS Flamingo. This meant that every little detail had to be thought through with even greater caution than usual. No technical or ergonomic issue could have been ignored; neither the aesthetics nor the price tag of the final product. Overall the shape and dimensions of the stove are directly based on fitted kitchen standards, because this stove is designed to be an integral part of a kitchen. Such a feature is very attractive, but it also means that there are more safety standards to be met. The most crucial one is heat insulation, which requires the front doors to be fairly thick, and the front window to be quite small. This fact prevented us from using recessed door handles. Furthermore, to provide greater universality of this stove, the bottom part is detachable. This way, simply changing one part of the product adapts it for usage in open kitchen designs. Speaking of kitchen designs, they also have a great impact on the appearance of this stove. Kitchens come in a great variety of styles, so to be able to aesthetically blend in all of them, the design has to be minimalist, but also elegant. Besides, using any complicated shapes was prevented by technological requirements, mainly by the use of steel plates as the construction material. Another task of this thesis was to analyse dilatations and stresses caused by non-uniform heat distribution along the hob, as the manufacturer has never used one before. This way we can ensure the complete functionality of the final product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petr_Vavra_Prumyslovy_design_2016.pdfPlný text práce9,89 MBAdobe PDFView/Open
Vavra_v.pdfPosudek vedoucího práce159,42 kBAdobe PDFView/Open
Vavra_o.pdfPosudek oponenta práce159,74 kBAdobe PDFView/Open
Vavra.pdfPrůběh obhajoby práce313,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.