Název: Totožnost - její ochrana a prokazování
Další názvy: An identity ? its protection and authentication
Autoři: Cakl, David
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2563
Klíčová slova: fyzická osoba;totožnost;identifikační údaj;prokázání totožnosti;ochrana osobních údajů
Klíčová slova v dalším jazyce: individual;identity;identification data;authentication;protection of personal data
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o tom, kdo je fyzická osoba, jaké údaje mohou vést k její identifikaci, jakým způsobem může svojí totožnost prokázat a dále kdy je povinna svoji totožnost prokazovat. Závěr práce se týká ochrany osobních údajů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the questions who is an individual, which data may lead to its identification, how can this individual prove its identity and when is an individual obliged to do so. End of the thesis concerns the protection of personal data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
David Cakl.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cakl-VP.pdfPosudek vedoucího práce431,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cakl-OP.pdfPosudek oponenta práce348,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cakl-PR.pdfPrůběh obhajoby práce265,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2563

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.