Title: Symbioza vozu s řidičem
Other Titles: Symbiosis between vehicle and driver
Authors: Král, Štěpán
Advisor: Siebert Petr, Ing.
Referee: Capouch Václav, akad. soch.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25647
Keywords: adrenalin;dobrodružství;zážitek;symbióza;synchronizace. design: skulptura;purismus vs. organická struktura;ohyb;kontrast dvou materiálů.
Keywords in different language: adrenaline;adventure;experience;symbiosis;synchronization. design: sculpture;purism vs. organic structure;bending;the contrast of the two materials.
Abstract: Jedná se o sportovní adrenalinový vůz, situovaný do roku 2050. Používal by se na uzavřených komunikacích v krátkém časovém horizontu. Cílovou skupinou je "automobilový nadšenec" ,který chce zažít z jízdy nový druh zábavy, dobrodružství a adrenalinu. Tomuto pocitu napomáhá otevřená konstrukce a možnost ovládat vůz celoplošným zapojení těla. Projekt reaguje na stávající rozsah zapojení řidičova těla do ovládání vozu. A také na autonomní vozy. Projekt by měl nabízet ideální kooperaci mezi jízdními schopnostmi řidiče a vlastnostmi vozidla.
Abstract in different language: This is an adrenaline sport car, situated into 2050. Would be used on closed roads in the short term. The target group is an "automotive enthusiast" who wants to experience a new kind of driving fun, adventure and adrenaline. It is ensured by open construction and the ability to drive by all parts of body. The project responds to the current extent of the involvement of the driver's body to control the car. And also on autonomous vehicles. The project should provide an ideal cooperation between the driving skills of the driver and abilities of vehicle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoreticka_cast_BP_Kral.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
Kral_v.pdfPosudek vedoucího práce316,28 kBAdobe PDFView/Open
Kral_o.pdfPosudek oponenta práce127,09 kBAdobe PDFView/Open
Kral.pdfPrůběh obhajoby práce295,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.