Title: Depoziční technologie Aerosol Jet Printing
Other Titles: Deposition Technology of Aerosol Jet Printing
Authors: Hrabák, Petr
Advisor: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Řeboun Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25654
Keywords: aerosol jet printing;depoziční technologie;tištěná elektronika;tištěný kondenzátor;technologie přímého psaní.
Keywords in different language: aerosol jet printing;deposition technology;printed electronics;printed capacitor;direct writing technology.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá depoziční technologií Aerosol Jet Printing. Teoretická část popisuje princip technologie Aerosol Jet Printing a podrobně popisuje funkci jednotlivých částí tohoto systému. Zároveň práce obsahuje výčet používaných materiálů a požadavků na vlastnosti funkčních inkoustů z hlediska způsobu jejich atomizace v Aerosol Jet Printing systému. V další části práce jsou porovnány vlastnosti Aerosol Jet Printing technologie s konkurenčními technologiemi a zhodnoceny její výhody a nevýhody. V experimentální části je popsán navržený experiment, ve kterém byly realizovány tištěné kondenzátory pomocí Aerosol Jet Printing technologie.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with Aerosol Jet deposition technology. The theoretical part is focused on the principle and description of the technology. The thesis includes the list of mostly used materials and the function inks required properties in term of atomization in Aerosol Jet Printing system. The thesis also includes assessment of the advantages and disadvantages of the Aerosol Jet Printing technology and its comparasion with other deposition technologies. The experimental part describes the designed experiment, in which printed capacitors were realized by using the Aerosol Jet Printing technology.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 02. 03. 2022.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petr_Hrabak_AJP_160511_zadani.pdfPlný text práce3,8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
067080_oponent.pdfPosudek oponenta práce480,02 kBAdobe PDFView/Open
067080_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce405,18 kBAdobe PDFView/Open
Hrabak.jpgOdůvodnění nezveřejnění VŠKP172,57 kBJPEGView/Open    Request a copy
Hrabak_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce129,45 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.