Title: Ochrana prvků flexibilní a tištěné elektroniky na bázi Parylenu.
Other Titles: Protection of flexible and printed electronic components based on Parelen.
Authors: Drudík, Ota
Advisor: Řeboun Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25658
Keywords: parylen;konformní povlak;bariérová vrstva;dielektrická konstanta;dielekrtická pevnost;propustnost vlhkosti;solný roztok;rezistivita;migrace;ide.
Keywords in different language: parylene;barriere films;bariérová dielectric constant;dielectric strenght;moisture permeability;saline acid;resistivity;migration;ide.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část, rešeršní, je věnována základním vlastnostem konformních povlaků se zaměřením na Parylen a jejich porovnání pro variace aplikací, ať už se jedná o jednovrstvé organické konformní povlaky, nebo o vícevrstvé anorganické vrstvy. Druhá část, experimentální, je věnována výběru a přípravě vzorků a následným měřením vlastností Parylenu. Hodnoty deklarované výrobcem jsou porovnány s hodnotami změřenými v této práci. Výstupem je určení vhodnosti testování vlastností na strukturách, které byly pro tuto práci navrženy a porovnání hodnot s udávanými hodnotami výrobce Specialty Coating Systems.
Abstract in different language: The master theses id divided into two parts. The first part is focused on the basic properties of barrier films, especially on Parylene. Barrier films will be compare in variations of applications with using single-layer organic or multilayer inorganic barriere films. The second part, experimental, is focused on preparation and selections of samples which are suitable for measuring and testing properties. Measured properties will be compared with properties which are presented by company Specialty Coating Systems. Second output is a determination of the appropriatness of structures witch were created for properties measuring.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drudik_DP_Ochrana prvku tistene a flexibilni elektroniky na bazi Parylenu.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
067092_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,13 kBAdobe PDFView/Open
067092_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce373,51 kBAdobe PDFView/Open
Drudik_OB.jpgPrůběh obhajoby práce107,19 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.